tel. +48 721 118 118
Straße Kwiatowa 3, 76-034 Sarbinowo

Regelungen

Klienci korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godz. 15:00 prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.

W dniu przyjazdu również pobierana jest kaucja w wysokości 200zł zwrotna w przypadku pozostawienia obiektu w stanie takim jaki zastała.

Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz.10:00 w dniu wyjazdu.

Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić właścicielowi do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu lokalu. Właściciel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu lokalu w przypadku braku wolnych miejsc.

Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez właściciela. Parking jest bezpłatny. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

Klient przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom obiektu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono na terenie obiektu.

Za pobyt psa lub kota w obiekcie pobiera się opłatę w wysokości 15 zł/dobę.

Bezwzględny zakaz palenia w środku obiektu.

Bezwzględny zakaz wrzucania do WC artykułów higienicznych.

Informujemy, że nie odpowiadamy w najętym lokalu za pozostawione mienie klienta.

Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 22:00 – 6:00.

Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy do lokalu) na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i lokalu. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nieposiadającym rezerwacji.

Z placu zabaw mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zameldowane.

Dzieci do lat 10 mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych.

Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody

Dane bankowe

mBank

ul. Senatorska 18

00-950 Warszawa

nr. Rachunku : 62 1140 2004 0000 3102 7641 8740

Anfahrt

Straße: Kwiatowa 3
76-034 Sarbinowo

Tel. 721 118 118
E-Mail: rezerwacja@biala-wydma.pl